Natur

NATUREN I HÄLLEFORS

”Landskapet är kuperat, stundtals vilt, med mångstädes fina, mogna skogar, till viss del skyddade och till rätt betydande delar värdeklassade på olika sätt. Till upplevelsen kommer sen ett rikt djurliv med god förekomst av skogsfågel och vilt, bland annat samtliga stora rovdjur; varg, lo, järv och björn, om än i låga numerär. Med insprängda myrar och en rikedom av sjöar, såväl flera stora som små, summerar sig detta till en mycket attraktiv och åtkomlig arena för fiske och annan naturturism i olika former” – Källa: Förstudie gällande turismutveckling i Hällefors kommun

Hällefors med omnejd är en bra plats för att uppleva naturen. På den här sidan samlar vi tips och länkar som du kan ha nytta av!

På Örebro län länsstyrelses hemsida finns sorterad och strukturerad information till stor hjälp för den som vill ha vägledning och tips till naturturism i hela länet. Där kan du söka och filtrera information beroende på vilket typ av besöksmål eller aktivitet du önskar, var det finns rastplatser, var du kan övernatta. Till besöksmålen har länsstyrelsen tagit fram kartor och informationsmaterial som kan laddas ned gratis.

Örebros Länsstyrelses hemsida för besöksmål

I Hällefors finns flera naturföreningar som på olika sätt verkar för att bevara och möjliggöra naturupplevelser på naturens villkor. Föreningarna möjliggör naturupplevelser genom t.ex. evenemang och guidningar. Vill du påverka? Bli medlem! 

Friluftsfrämjandet Hällefors

Hällefors Naturskyddsförening

Hällefors Ornitologiska förening

Hällefors Fiskevårdsförening

I Hällefors finns flera aktörer som hjälper dig att uppleva naturen. Du kan hyra kanoter, cyklar eller följa med på en älgsafari.

Hällefors vandrarhem och kanotcenter

Bergslagsgården Outdoorcenter

MTB Hjulsjö

Sörälgens camping

Mickes Skog och trädgård

Naturnyheter

Hällefors kommuns turismverksamhet ingår i Destination Bergslagen. På bergslagen.se hittar du ett brett utbud av tips, information, kartor som hjälper dig att uppleva naturen utan att gå vilse!